it-swarm-vi.com

Tôi nên chú ý bao nhiêu đến số liệu tải trang?

Trang web của tôi đạt điểm D trong YSlow. Điều quan trọng là tôi hiểu được cách nói B hoặc A?

Tôi cảm thấy trang đã tải nhanh chóng. Tôi đã thử nghiệm nó ở nhà trên một kết nối khiêm tốn 512k và nó được tải trong một thời gian chấp nhận được và duyệt nhanh, v.v. Nhưng theo YSlow, có rất nhiều chỗ để cải thiện?

Nó có đáng không?

6
Mark Henderson

Tôi muốn nói rằng nó phụ thuộc vào loại trang web bạn đang chạy. Nếu đó là một trang cá nhân và bạn không quan tâm đến việc có bao nhiêu người đang truy cập nó thì tôi sẽ nói đừng lo lắng về nó. Nếu đó là một doanh nghiệp và bạn muốn mang đến cho mọi người trải nghiệm tốt nhất bạn có thể thì tôi sẽ nói lo lắng về điều đó. Điểm D trong YSlow khá thấp và bạn có thể có một số điều khá dễ dàng có thể được sửa chữa với một chút công việc. Mặc dù có vẻ nhanh qua kết nối 512k, nhưng có tất cả những thứ có thể khiến bạn dường như nhanh hơn so với nhiều người khác. Những thứ như nén rất dễ bật và có thể giúp ích rất nhiều. Bạn nên đăng điểm của bạn và loại máy chủ web bạn đang sử dụng để mọi người có thể đưa ra lời khuyên cụ thể hơn.

5
carson