it-swarm-vi.com

Những nghị quyết nào tôi nên thực hiện một favicon?

Tôi hiểu rằng bạn có thể tạo favicon.ico với nhiều độ phân giải được nhúng.

Những nghị quyết nào nên hỗ trợ trang web trung bình của bạn? Tại sao?

Chỉnh sửa: Hiệu suất nên được xem xét. Tôi muốn giữ favicon khoảng 1K để duy trì nội tuyến với các đề xuất sau: http://developer.yahoo.com/performance/rules.html

7
Sean Moubry

Favicon trong trình duyệt là 16x16 pixel. Đối với nhiều favicon độ phân giải, kích thước 24x24, 32x32 và 48x48 pixel là phổ biến nhất để thêm vào.

5
Matthew Shanley

Microsoft khuyến nghị bao gồm một pixel 16x16 pixel và favicon 24x24 pixel (đối với khi cài đặt DPI trên toàn hệ thống của người dùng cao hơn 100%).

http://msdn.Microsoft.com/en-us/l Library/cc849094 (VS, 85) .aspx # Favicons

1
Sean Moubry

Có lẽ này giúp trả lời câu hỏi của bạn.

0
txwikinger