it-swarm-vi.com

Có cách nào để thiết lập lại tất cả các gói / nguồn và bắt đầu lại từ đầu không?

Tôi đã chơi với quản lý gói bằng cách thêm nguồn từ các bản phát hành Ubuntu cũ hơn để có phiên bản cũ hơn của một số phần mềm (ví dụ: PHP). Thật không may, tại một số thời điểm tôi phải sử dụng nó quá mức vì bây giờ mọi nỗ lực sử dụng apt-get hoặc synap đều kết thúc trong một thông báo lỗi được hiển thị nói rằng không có ứng cử viên nào có sẵn để cài đặt.

Tôi muốn bắt đầu mới - loại bỏ tất cả các gói đã cài đặt và các nguồn được thêm vào. Có cách nào nhanh chóng để làm điều này không, hay tôi cần phải cài đặt lại HĐH?

15
silvo

Bạn luôn có thể xóa tất cả các gói (tạo một vài ngoại lệ cho apt-get, v.v.)

Sau đó chạy:

Sudo apt-get install ubuntu-desktop

Điều này cài đặt siêu dữ liệu máy tính để bàn có khá nhiều gói khác như là một phụ thuộc.

5
Nathan Osman

Bạn có thể thực hiện cài đặt Ubuntu trên đầu cài đặt hiện có. Bạn sẽ mất tất cả các tệp và ứng dụng hệ thống (không cục bộ [1]), nhưng nó sẽ bảo toàn mọi thứ trong /home.

Chọn tùy chọn phân vùng nâng cao từ menu của trình cài đặt CD trên máy tính để bàn hoặc trình cài đặt CD thay thế. Đặt điểm gắn kết của phân vùng gốc hiện tại của bạn thành / và đảm bảo hộp định dạng không được chọn. Lặp lại các bước này cho phân vùng nhà của bạn, nếu bạn có.

1: Trường hợp các thư mục hệ thống cục bộ sẽ là /usr/src, /usr/local/var/local.

7
Evan

Xóa tất cả trừ bản phát hành Ubuntu hiện tại bạn đang chạy từ /etc/apt/sources.list. Sau đó Sudo apt-get update; Sudo apt-get dist-upgrade. Hãy cho tôi biết nếu bạn vẫn gặp khó khăn.

Bạn có thể phải cài đặt lại.

3
lfaraone