it-swarm-vi.com

Làm cách nào để tìm danh sách các trang web mà tôi đã xác thực bằng Google OpenID của mình?

Tôi sử dụng tính năng Hồ sơ của Google khi đăng nhập vào các trang web hỗ trợ OpenID.

Có cách nào để tôi có được danh sách tất cả các trang web mà tôi đã đăng nhập bằng Hồ sơ Google làm OpenID không.

39
jessegavin

Trong khi đăng nhập, bạn có thể truy cập

https://www.google.com/accounts/IssuedAuthSubTokens

để xem tất cả các trang web mà google đã phát hành mã thông báo xác thực.

33
Daniel LeCheminant

Truy cập Cài đặt tài khoản Google của bạn.

Trong "Cài đặt cá nhân", nhấp vào "Thay đổi trang web được ủy quyền."

Điều này sẽ liệt kê tất cả các trang web mà bạn đã đăng nhập thông qua dịch vụ OpenID của Google.

8
Emory Bell