it-swarm-vi.com

Làm cách nào để thực hiện kiểm tra Evolution và thông báo email mới mà không cần mở UI chính?

Làm cách nào để khiến Evolution tiếp tục kiểm tra email của tôi và thông báo trong applet chỉ báo mà không mở UI chính?

11
ups

Theo tôi biết điều này là không thể vào lúc này. Đã có báo cáo lỗi tại launchpad: https://bugs.launchpad.net/ubfox/+source/evolution-indicator/+orms/508608

4
Marcel Stimberg

Bạn có thể thử cài đặt 'tiến hóa thông báo qua thư', được cho là để cung cấp hỗ trợ cho Thông báo thư. Tôi đã có một số vấn đề khi sử dụng nó, nhưng một số người đã gặp may mắn hơn tôi.

Sudo apt-get install mail-notification-evolution
3
Alan Featherston
Sudo apt-get install alltray

Sau đó bắt đầu Evolution từ AllTray. Điều đó sẽ mang đến cho Evolution khả năng ẩn nấp trong Khu vực thông báo.

1
maco

Sử dụng chương trình này, nó tích hợp với thông báo ub Ubuntu hiện tại (phong bì chuyển sang màu xanh khi thư mới đến): https://launchpad.net/cloudsn

0
Kwinto