it-swarm-vi.com

Đóng các tab Notepad ++ khi đóng ứng dụng

Có thể làm cho Notepad ++ đóng tất cả các tab đang mở khi nó bị tắt không?

Hiện tại khi một tệp mới được mở bằng Notepad ++, tất cả các tab đã mở trước đó (và tất nhiên các tệp được mở trong các tab đó) được mở lại.

66
David Hall

Settings > Preferences > Backup > Bỏ chọn Remember the current session for next launch

79
Dan Walker

Là một bản cập nhật cho bất cứ ai đang tìm kiếm câu trả lời cho điều này như tôi, phiên bản mới nhất của Notepad ++ (v. 6.6.1) có tùy chọn này trong:

Cài đặtTùy chọnSao lư → Kiểm tra "Ghi nhớ phiên hiện tại cho lần khởi chạy tiếp theo"

45
user321756