it-swarm-vi.com

DHCP tĩnh có nghĩa là gì? Tĩnh động khó hiểu

Tôi đã tìm thấy một số bộ định tuyến/modem ADSL + không dây tại nhà (ZyXEL 660) nói về DHCP tĩnh, khi đề cập đến việc xác định MAC cụ thể thành IP, nhưng vẫn phục vụ cấu hình qua DHCP.

Điều này không có tên khác sao? Cisco gọi tính năng này là gì (mà tôi biết hỗ trợ vì tôi đã sử dụng từ lâu)?

8
voyager

Một đặt phòng DHCP. Cisco gọi nó là "DHCP tĩnh".

Thêm thông tin tại đây . (CTRL-F cho "phân bổ tĩnh").

23
John T

Bạn đang nói về một đặt phòng DHCP. Đây thực sự là một tính năng phổ biến nhưng ít được mọi người biết đến. Nó khá hữu ích để khóa địa chỉ IP cho máy, nhưng muốn giữ quyền kiểm soát tập trung đối với các cài đặt của nó cho DNS và cổng mặc định, v.v ... Rất hữu ích.

10
Avery Payne

Bộ định tuyến của tôi gọi nó là liên kết IP-MAC

Cũng nghe nói nó được gọi là đặt phòng DHCP

5
Martin

DHCP tĩnh: DHCP tĩnh là nơi bạn có thể chỉ định địa chỉ MAC của bất kỳ máy nào trong máy chủ DHCP để PC có địa chỉ MAC đã nêu sẽ luôn nhận được cùng một địa chỉ IP từ máy chủ DHCP vì địa chỉ MAC được liên kết với IP Địa chỉ trong máy chủ DHCP.

Dynamic DHCP: ở đây không ràng buộc địa chỉ MAC và địa chỉ IP nên khi người dùng mới yêu cầu địa chỉ IP từ máy chủ DHCP, anh ta sẽ nhận được địa chỉ IP mới cho mỗi yêu cầu.

2
mr_eclair