it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể thêm dấu phân cách vào thanh bên Place trong nautilus?

Tôi muốn kéo thêm một vài thư mục vào thanh bên trong nautilus, nhưng muốn nhóm riêng những thư mục mới này vào các thư mục mặc định (như Dropbox, Tải xuống và Tài liệu). Có cách nào để thêm một dấu phân cách mới vào danh sách không?

6
Dave Child

Điều này không lý tưởng nhưng theo như tôi có thể thấy tùy chọn duy nhất mà bạn thiếu nộp một lỗi và đuổi theo nó hoặc viết và áp dụng một bản vá.

  • Mở Nautilus
  • Duyệt đến một thư mục mà bạn không muốn đánh dấu, ví dụ/bin
  • Từ menu Bookmarks, nhấp vào "Thêm Bookmark"
  • Sau đó nhấp chuột phải vào dấu trang cho/bin và chọn "Đổi tên ..."
  • Đổi tên dấu trang thành "----------"
  • Đóng Nautilus và mở lại
  • bây giờ bạn có một cái gì đó trông mơ hồ nhưng không giống như một dải phân cách.

EDIT: Có vẻ như có đã có lỗi được gửi cho việc này . Thêm quan điểm của riêng bạn vào đây .

6
Richard Holloway

Hack vào mã.

AFAIK không có cách nào để thay đổi những địa điểm không có dấu trang.

5
Oli