it-swarm-vi.com

Phần mềm, phần mềm và phần mềm WordPress

Tôi muốn thu thập các phân tích cơ bản (lượt xem trang, khách truy cập, thời gian trên trang web, v.v.) trên tất cả các trang web trong mạng của chúng tôi đồng thời cho phép người dùng cài đặt phần mềm phân tích mà họ chọn. Mạng chứa các trang web trên một tên miền phụ của một tên miền chính, cũng như các miền tùy chỉnh.

Công cụ phân tích tốt nhất cho mục đích này là gì? Lý tưởng nhất, nó sẽ chỉ là một thẻ phân tích có thể được cài đặt trên một số lượng tên miền và tên miền phụ tùy ý. Tôi không muốn phải đăng ký từng tên miền bằng tay.

Cập nhật 9/11: Tôi đã cài đặt Wikimedia vào thời điểm hiện tại và tôi nghĩ rằng nó sẽ thực hiện được mẹo, nhưng một công cụ đầy đủ tính năng hơn sẽ tuyệt vơi.

3
Daniel Bachhuber

Hãy thử Piwik . Nó chạy trên không gian web của riêng bạn và bạn có thể cấp quyền truy cập hạn chế cho những người dùng khác.

2
fuxia