it-swarm-vi.com

Multisite trên Rackspace Cloud (ubfox lucid)

Bài đầu tiên trong cuộc trao đổi đáng kinh ngạc này. Vui mừng được ở đây.

Tôi đã cài đặt WP3 trên Rackspace Cloud, trong bản cài đặt Ubuntu Lucid, đã cấu hình đúng tất cả các phụ thuộc đa trang, blog mạng đang được tạo thành công, dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, dẫn đến một kết luận về sự thất bại của tôi khi sử dụng blog mạng thực sự. và rằng bằng cách nào đó nó đã được kết nối với cấu hình Apache.

Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn chậm trên Apache của mình, nhưng tôi đang đến đó. Bất kỳ khách hàng tiềm năng bạn có thể chia sẻ với tôi?

Cảm ơn bạn.

2
konzepz

Xác minh nếu cài đặt của bạn đáp ứng các yêu cầu: http://codex.wordpress.org/Create_A_Network#WordPress_Sinstall_Requirements .

Ví dụ: bạn sẽ không thể sử dụng tên miền phụ nếu url của bạn là địa chỉ IP

1
sorich87