it-swarm-vi.com

Làm thế nào để tự động đăng ký widget trên blog mới?

Có cách nào để tự động đăng ký widget khi một trang web mới được đăng ký với thiết lập nhiều trang web không? Ví dụ. bên trong wpmu_new_blog?

2
grm

Trong tệp chủ đề functions.php của bạn, bạn có thể kiểm tra thời tiết hay không nó được cài đặt lần đầu tiên trên blog đó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một tùy chọn. Một tùy chọn có thể được đặt thành cờ mà nó đang cài đặt.

Tùy chọn này báo hiệu rằng cài đặt là không thường xuyên có thể được sử dụng trong một móc nối của init để gắn cờ cho đăng ký tiện ích tự động. Các widget có thể được đăng ký với wp_set_sidebars_widgets () . Sau khi xong, giết cờ.

Hãy nhớ rằng chuyển đổi chủ đề giết chết cấu hình widget. Vì vậy, đây là chỉ sử dụng lần đầu tiên.

Có thể tìm thấy một ví dụ đầy đủ về cách đăng ký các widget khi kích hoạt chủ đề trong Chủ đề được tải lại Semiologic . Nó có sẵn để tải về, hãy thoải mái để phù hợp với chính mình.

1
hakre