it-swarm-vi.com

Tại sao không có codec đa phương tiện theo mặc định?

Có bất kỳ lý do pháp lý cho điều đó?

11
akshatj

Một số là vì lý do pháp lý - một số định dạng video/âm thanh yêu cầu thỏa thuận cấp phép thêm hoặc không hoàn toàn phù hợp với lược đồ giấy phép Ubuntu. Bạn có thể đọc thêm về điều này trên trang buntu Wiki: Định dạng hạn chế .

Tôi biết rằng buntu Studio đi kèm với rất nhiều codec và "trình điều khiển" đã được cài đặt. Tuy nhiên, đối với một người dùng máy tính để bàn trung bình thì nó quá mức cần thiết vì nó được thiết kế cho thị trường đa phương tiện.

8
Marco Ceppi

Medibfox.org cung cấp một cách dễ dàng để cài đặt nhiều codec và ứng dụng đa phương tiện "không miễn phí" không có sẵn trong bản phân phối chính vì lý do pháp lý hoặc triết học. Tùy thuộc vào bạn để đảm bảo rằng việc sử dụng các loại tiền mã hóa đó ở quốc gia của bạn là hợp pháp.

2
Stephen