it-swarm-vi.com

Một trong những thông báo trong tệp .po không hiển thị

Tôi đã thay đổi một tệp wp-content/languages/pl_PL.po

#: bfa_header.php
msgid "notice"
msgstr "napis"

msgid "Online Information Website"
msgstr "Internetowy Portal Informacyjny"

msgid "something"
msgstr "coś"

Tôi đã thêm cặp thứ hai. Nó hoạt động cho ngôn ngữ khác, nhưng không hoạt động cho ngôn ngữ này. Tất cả các tin nhắn khác đang làm việc. Rắc rối có thể là cái gì?

3
naugtur

Có vẻ như bạn không thể thêm một cặp vào tệp .po của mình mà không thêm nó vào tệp wordpress.pot: http://codex.wordpress.org/Translating_WordPress# gettext_files . Bạn cũng cần phải biên dịch tệp .po của mình thành tệp .mo (Đối tượng máy) để các thay đổi của bạn có hiệu lực.

Tôi không chắc chắn nó sẽ hoạt động, nhưng nó nên là một khởi đầu tốt.

2
Travis Northcutt