it-swarm-vi.com

Tôi có thể tìm gói F # ở đâu?

Tôi hiện đang cài đặt F # thủ công bằng cách tải xuống bản phân phối nhị phân từ Microsoft, tải xuống khóa Mono, chạy trình cài đặt Mono, sau đó thay đổi đường dẫn của tôi. Có một PPA với các gói F # có thể làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn không?

12
David Siegel

Giấy phép F # dường như không miễn phí vì nó chỉ cho phép sử dụng phi thương mại, do đó việc phân phối này trong PPA là không hợp pháp. Tốt nhất, có thể có một gói cài đặt fsharp được tạo, nó sẽ tự động hóa các bước tải xuống và cài đặt nó.

6
ajmitch

Có thể tìm thấy các gói Ubuntu (.deb) cho fsharp tại http://fsxplat.codeplex.com/

5
gezakovacs

Tôi tin rằng Microsoft cho biết họ có thể mở F # trong tương lai.


1
Roman A. Taycher