it-swarm-vi.com

UI Matrix cho thiết bị di động

Có ai đã hoặc nhìn thấy một Ma trận hay Bảng điều khiển đẹp liệt kê các khả năng giữa việc xem một trang web di động trên điện thoại thông minh và trên điện thoại không thông minh không?

6
Xtian

Tôi không chắc đây là câu trả lời trực tiếp, nhưng bạn đã đọc nó chưa: http://www.passani.it/gap/

cụ thể mục 1.3?

2
Sk93

Trang web jQuery Mobile mới có một biểu đồ khá chi tiết để hỗ trợ trình duyệt được phân loại trên thiết bị di động:

Hỗ trợ trình duyệt được phân loại trên thiết bị di động

2
Christopher Scott

Điều này có thể giúp bạn: http://www.quirksmode.org/webkit.html

Câu hỏi của bạn hơi mơ hồ. Bạn đang tìm kiếm gì cụ thể?

1
Wolo

Tôi không chắc chắn rằng tất cả các khả năng có thể được tóm tắt trong một biểu đồ duy nhất. Lập trình Web di động là một tài nguyên tuyệt vời cho việc này mặc dù tác giả dành nhiều chương của cuốn sách cho câu hỏi đó.

1
Andrew Mattie