it-swarm-vi.com

Di chuyển người dùng, quyền, truy cập, nhóm và nội dung từ 1.6 đến 3.3.X

Tôi phải cập nhật cài đặt j Joomla từ 1.6 lên phiên bản mới, hy vọng 3.3.X. Tôi đã bị lừa với quá trình nâng cấp từng bước để chuyển từ phiên bản này sang phiên bản khác. Cho đến nay nó đã không được tốt.

Để thay thế, tôi đã nghĩ đơn giản là thực hiện cài đặt mới phiên bản Joomla 3.3 mới nếu có cách nào đó để di chuyển nội dung từ bản cài đặt 1.6 cũ.

Có ai biết một cách để làm điều đó?

Cài đặt các phiên bản mới của các thành phần và tiện ích mở rộng sẽ không khó, nhưng tôi sẽ cần phải di chuyển tất cả người dùng, nhóm, cấp độ truy cập, cũng như tất cả các bài viết và menu. Tất nhiên các bài viết và menu sẽ cần phải giữ quyền truy cập và vị trí của chúng chính xác để tất cả hoạt động. Ngoài ra tôi không muốn phải thiết lập lại tất cả người dùng.

Cảm ơn vì bất kì sự giúp đỡ!

3
jeffery_the_wind

Thử lại di chuyển từng bước:

Tạo một bản sao lưu trước và sau đó thử điều này:

  1. Thực hiện theo hướng dẫn này để nâng cấp Joomla 1.6.x lên Joomla 2.5.x - http://www.ostraining.com/blog/j Joomla/upTHER-j Joomla-16-to-25 /
  2. Hãy chắc chắn rằng mọi thành phần, plugin, mẫu đã sẵn sàng cho Joomla 3.3
  3. Vô hiệu hóa plugin missme.
  4. Sau đó vào Joomla! Cập nhật trong Menu Thành phần, sau đó nhấp vào nút Tùy chọn
  5. Thay đổi Cài đặt máy chủ cập nhật thành Hỗ trợ ngắn hạn và lưu
  6. Sau đó, bạn thấy Cập nhật Joomla mới nhất và bạn có thể xử lý theo cách thông thường.
  7. Kích hoạt plugin missme của bạn.
3
Joomla Agency

Trước tiên bạn cần đảm bảo bạn đang chạy Joomla 1.6.5, phiên bản mới nhất của dòng 1.6. Sau khi hoàn tất, hãy truy cập Tiện ích mở rộng (menu trên cùng) >> Cập nhật >> Lọc bộ nhớ cache >> Tìm cập nhật.

Cập nhật bằng tính năng cập nhật 1 lần nhấp như mô tả ở trên sẽ tự động cập nhật bảng cơ sở dữ liệu cốt lõi, mã lõi và phần mở rộng lõi của bạn. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về việc di chuyển thủ công người dùng, quyền, v.v.

Tuy nhiên, bạn có thể cần cài đặt thêm các phiên bản cập nhật của phần mở rộng và mẫu của bên thứ 3 mà bạn đã cài đặt vì có một số thay đổi API cơ bản kể từ Joomla 1.6

Hi vọng điêu nay co ich

2
Lodder