it-swarm-vi.com

Outlook: Làm thế nào để sao chép một siêu liên kết được nhúng trong email?

Thunderbird và các ứng dụng email khác bao gồm một mục menu "Sao chép vị trí liên kết" nhấp chuột phải để cho phép một người sao chép mục tiêu của một siêu liên kết được nhúng vào bảng tạm.

Chức năng này dường như bị thiếu và đáng chú ý từ Microsoft Outlook 2003. Có ai biết cách sao chép một siêu liên kết được nhúng mà không cần phải truy cập vào trang web (bằng cách nhấp vào liên kết).

2
David Citron

Nếu bạn nhấp chuột phải vào liên kết, bạn sẽ nhận được một tùy chọn Thuộc tính ở phía dưới. Nếu bạn chọn rằng bạn sẽ nhận được một hộp thoại có liên kết và bạn sẽ có thể sao chép và dán nó từ đó.

Paul

3
Paul Sheldrake

Chà, nó thật xấu xí, nhưng nếu bạn có thể nhấp vào "Xem nguồn", bạn có thể tìm thấy liên kết trong đó dưới dạng văn bản, mà bạn chắc chắn sẽ có thể sao chép.

1
dertoni