it-swarm-vi.com

Cách đồng bộ hóa Excel với bảng tính Google Docs

Tính năng này không chính thức được cung cấp bởi Google. Bạn có biết nếu có một cách hoặc một sản phẩm cho phép đồng bộ hóa các thay đổi được thực hiện trong Excel thành một bảng tính google?

  1. Tạo tệp trong Excel
  2. Tải nó lên gDocs
  3. Sửa đổi nó trong gDocs
  4. Tải xuống Excel
  5. Sửa đổi nó trong Excel
  6. Đồng bộ hóa nó với gDocs.

Tất cả các bước trên được hỗ trợ nhưng 6.

4
OscarRyz

Nếu bạn đang chạy Office 2003 hoặc Office 2007, hãy sử dụng OffiSync . Nó miễn phí.

2
Dan Walker

Syncplicity hoạt động với tôi, mặc dù đồng bộ đôi khi mất một chút thời gian ...

Đồng bộ hóa tập tin với tất cả các máy tính của bạn. Truy cập chúng từ tất cả các thiết bị di động của bạn. Chia sẻ chúng mà không thay đổi thói quen làm việc của bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều được sao lưu. Tất cả với sự kiểm soát và bảo mật bạn cần.

1
jonthebastard