it-swarm-vi.com

Meetup ở mọi nơi để làm gì?

Meetup.com mới phát hành Meetup Everywhere . Đó là một biến thể trên danh sách sự kiện và công cụ RSVP hiện có của họ. Sự khác biệt chính về công nghệ và xã hội giữa cuộc họp ở khắp mọi nơi và nhóm gặp gỡ được trả lương thường xuyên là gì?

1
MatthewMartin

Các nhóm Meetup (hoặc chỉ là Meetup) được bắt đầu bởi các cá nhân để tạo ra một cộng đồng về một cái gì đó trong thị trấn của họ, trong khi Meetup Everywhere dành cho các tổ chức, công ty và phong trào cho phép người hâm mộ/người theo dõi/khách hàng/khán giả của họ tạo ra một cộng đồng về họ, ở mọi nơi .

2
Josh Curren