it-swarm-vi.com

API đơn giản nhất để tạo bản đồ như trong Google Analytics là gì?

Tôi muốn tạo bản đồ hiển thị số lần nhấp cho mỗi quốc gia, giống như trong Google Analytics. Tôi đã xem API bản đồ của Google và Bing. Những cách này có vẻ phức tạp cho những gì tôi muốn làm. Bạn có biết API nào đơn giản hơn không?

2
Julien

Trên thực tế, có vẻ như công cụ tôi đang tìm kiếm không phải là API bản đồ, mà là công cụ Google Visualization: http://code.google.com.vn/apis/visualization/documentation/gallery/geomap.html = =

3
Julien

Nếu bạn không thể xử lý API Google Maps, thì tôi nghi ngờ bạn sẽ có thể xử lý bất kỳ API ánh xạ/vị trí địa lý nào khác. API Google Maps rất, rất dễ sử dụng và có rất nhiều "trình bao bọc" ngoài kia để làm cho nó thậm chí còn dễ dàng hơn (như như cái này tôi vừa tìm thấy trên google ở ​​đây )

1
Mark Henderson