it-swarm-vi.com

Trên Mac OS X, làm cách nào tôi có thể theo dõi những gì đang sử dụng kết nối internet của mình?

Tôi đã có một kết nối băng thông rộng tương đối hạn chế (tôi sống cách xa sàn giao dịch gần nhất) và thỉnh thoảng truy cập mạng (nhưng không có gì khác) chậm lại khi bò gần.

Tôi biết từ một chút phần mềm giám sát rằng kết nối đang được sử dụng khá nhiều sẽ giải thích nó nhưng tôi không biết những gì sử dụng nó. Chắc chắn có rất nhiều thứ có thể (ngày nay có hàng tá ứng dụng sẽ thường xuyên hoặc không thường xuyên kiểm tra dữ liệu hoặc tải xuống các bản cập nhật) nhưng làm cách nào tôi có thể tìm ra?

Tôi rất vui khi trả (một lượng nhỏ) tiền nếu cần, mặc dù trong trường hợp đó tôi muốn nói rằng đó là một lời khuyên rằng tôi chỉ nên Googling cho một cái gì đó.

18
Jon Hopkins

Little Snitch cho phép bạn cấp quyền truy cập Internet vào các chương trình một cách chọn lọc, do đó bạn có thể quyết định số cổng và tên máy chủ nào mà ứng dụng được phép nói chuyện.

Đây là một tường lửa cá nhân rất tiện dụng và là một trong những thứ đầu tiên tôi cài đặt trên máy Mac mới. Ngăn chặn các ứng dụng gọi điện về nhà hoặc làm bất cứ điều gì trên Internet có thể rất quan trọng đối với người có quyền riêng tư.

17
mikl
9
kermic

Bạn có thể nhận được một phần của cách đó với lệnh sau chạy từ bên trong một thiết bị đầu cuối:

Sudo lsof |grep TCP | grep ESTAB

Điều này sẽ liệt kê tất cả các kết nối TCP đang mở. Cột đầu tiên sẽ liệt kê các ứng dụng tạo kết nối, do đó bạn có thể tìm ra đâu là thủ phạm có khả năng. Một vài ví dụ về dòng đầu ra có thể trông như sau:

ssh    10099      tim  21u   IPv4 0x1164766c    0t0    TCP 10.0.52.158:61830->home:ssh (ESTABLISHED)
Mail   13216      tim  23u   IPv4 0x11660270    0t0    TCP 10.0.52.158:57696->##.##.##.##:imaps (ESTABLISHED)

Vì vậy, tôi có thể thấy rằng cả Mail và ssh đều đang sử dụng kết nối. Nếu giải pháp không rõ ràng từ điều này, bạn có thể sử dụng dtrace để biết thêm chi tiết. Cụ thể, hãy kiểm tra Công cụ DTrace , một số trong số đó đã được cài đặt trên máy Mac của bạn dưới/usr/bin:

bitesize.d cpuwalk.d creatbyproc.d dappprof dapptrace diskhits dispqlen.d dtruss errinfo execsnoop fddist filebyproc.d hotspot.d httpdstat.d iodbctest iodbctestw iofile.d iofileb.d iopattern iopending iosnoop iotop kill.d lastwords loads.d newproc.d opensnoop otool pathopens.d pidpersec.d plockstat priclass.d pridist.d procsystime runocc.d rwbypid.d rwbytype.d rwsnoop sampleproc seeksize.d setuids.d sigdist.d syscallbypid.d syscallbyproc.d syscallbysysc.d topsyscall topsysproc weblatency.d

Tôi nghĩ rằng cái bạn muốn cho tình huống của bạn có lẽ là tcpsnoop hoặc tcptop , dường như không có sẵn trên máy Mac, điều này khiến tôi tự hỏi liệu có một số vấn đề porting.

7
Tim

cách sử dụng iftop

Bước 0: cài đặt iftop qua MacPorts hoặc Homebrew (điều này cũng sẽ tự động cài đặt bất kỳ phụ thuộc nào)

Sudo port install iftop
brew install iftop

Bước 1: xem danh sách "giao diện" mạng trên hệ thống của bạn (theo mặc định iftop sử dụng en0, trên băng thông rộng Cricket cung cấp cho bạn một màn hình trống)

ifconfig -l  # shows: lo0 gif0 stf0 en0 en1 wlt1 fw3 vnic0 vnic1 vboxnet0 ppp0

Bước 2: chạy iftop với các "giao diện" mạng khác nhau cho đến khi iftop hoạt động (ppp0 trên hệ thống của tôi)

Sudo iftop -i ppp0  # have to use Sudo to avoid "pcap_open_live(ppp0): (no devices found) /dev/bpf0: Permission denied"

Bước 3: thoát iftop bằng cách đẩy "q"

7
russian_spy

Nettop là một công cụ dòng lệnh tích hợp. Bạn có thể khởi động nó trong Terminal bằng cách nhập nettop. Chế độ xem mặc định hơi dài dòng, vì vậy tôi luôn nhấn các phím cd để xem một ứng dụng trên mỗi dòng (c) và xem mức sử dụng băng thông hiện tại thay vì tổng lưu lượng mạng (d). Bạn có thể cần tối đa hóa cửa sổ terminal để xem tất cả các cột.

Thêm thông tin và ảnh chụp màn hình tại đây .

3
psmith