it-swarm-vi.com

Giám sát tài nguyên cho OS X

Trong Windows, bạn có thể xem tổng quan về tài nguyên và hoạt động của máy tính bằng cách vào Trình quản lý tác vụ. Nó cũng cho thấy tác vụ nào đang tiêu tốn nhiều chu kỳ CPU và RAM nhất.

Có một công cụ tương tự được tích hợp trong OS X không? Tôi biết top đi kèm với OS X, nhưng tôi thấy nó hơi khó hiểu. Lựa chọn có sẵn của tôi là gì? Tôi có cần phải dùng đến ứng dụng của bên thứ 3 không?

15
Josh Hunt

Thứ bạn đang tìm kiếm được gọi là Activity Monitor . Bạn sẽ tìm thấy nó trong /Applications/Utilities

26
Dan Walker

Nếu bạn muốn có thông tin tương tự như tiện ích Bảng điều khiển hoặc trong thanh menu, hãy xem Menu iStat Pro/Nano và iStat. Bạn có thể biết thêm thông tin tại trang web của tác giả, http://bjango.com/mac/istatmenus/

0
Andrew Scagnelli