it-swarm-vi.com

Cài đặt Java Java Mac Mac X?

Tôi đang làm việc trên một tài liệu chụp rắc rối cho một số phần mềm máy tính để bàn chạy bằng Java. Một trong những bước cuối cùng là gỡ bỏ hoàn toàn và cài đặt lại thời gian chạy Java. Trong Windows XP điều này có thể được thực hiện thông qua Thêm/Xóa chương trình. Có cái gì đó tương đương trên OSX? Hoặc cài đặt lại thời gian chạy ghi đè lên phiên bản hiện tại?

6
Jesse

Bạn không thể dễ dàng xóa Java khỏi OS X, vì nó được tích hợp vào HĐH; bằng cách này, bạn không thể (một lần nữa, dễ dàng) trở lại các bản cài đặt trước của JRE - từ Apple :

Tôi có thể xóa bản cập nhật Java sau khi cài đặt không?

Java trên Mac OS X được cập nhật tăng dần qua nhiều bản phát hành. Do đó, cách duy nhất để trở lại bản cài đặt Java trước đó là cài đặt lại hệ điều hành.

6
Alex Rozanski

Tôi tin rằng Java là thành phần cốt lõi của OS X trong Leopard, vì vậy việc cài đặt lại nó khá khó khăn.

Hy vọng điều này trang web có thể cung cấp cho bạn một số câu trả lời

3
Alexis Hirst