it-swarm-vi.com

Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho Ubuntu Live CD là gì?

Tên người dùng và mật khẩu cho hình ảnh Ubuntu Live CD là gì?

Tôi hỏi bởi vì gần đây tôi đã sao chép nội dung của ISO dựa trên Ubuntu (easypeasy, ldistro cho nwtbooks) vào ổ đĩa cứng, nhưng hệ thống tệp Squashfs bị hỏng, rất có thể là do tôi đã sao chép nó sống :) Vì vậy, nó không tự động đăng nhập. Có tên người dùng/mật khẩu cho việc này không?

Cập nhật : Tôi đã thử tên người dùng Ubuntu và mật khẩu trống và nó không hoạt động.

25
Rory

Tôi không chắc câu trả lời là gì, nhưng tôi đã giải quyết theo cách khác, vì vậy nó không còn là vấn đề với tôi nữa. Gần đây tôi phát hiện ra rằng có thể vô hiệu hóa mật khẩu cho một tài khoản. Bạn có thể làm điều này để buộc đăng nhập khóa ssh. Tôi nghi ngờ đó là những gì đang xảy ra ở đây.

3
Rory

Hãy thử 'ubfox' với một mật khẩu trống. Nếu điều đó không hiệu quả, có lẽ bạn đang tìm lại các squashfs.

Lưu ý rằng squashfs là chỉ đọc, tôi giả sử bạn có nghĩa là bạn đã sao chép các unionfs nằm trên đỉnh của squashfs và tmpfs?

33
brian-brazil

Nếu tên người dùng "ubfox" với mật khẩu trống không hoạt động, bạn có thể thêm người dùng mới vào hệ thống như sau:

 1. Khởi động từ đĩa CD trực tiếp và bắt đầu phiên cuối.
 2. Gắn kết phân vùng ổ cứng của bạn ở đâu đó, như /mnt (I E. mount /dev/hda1 /mnt)
 3. chroot /mnt
 4. adduser username
 5. Khởi động lại
6
Brent

Mật khẩu mặc định cho người dùng 'ubfox' trên Ubuntu là trống.

Nếu bạn muốn chạy 'Live CD' từ đĩa cứng của mình thì không cần phải tạo hình ảnh của nó bằng dd.

Bạn có thể chỉ cần sao chép thư mục casper vào đĩa cứng của bạn và tạo một mục trong grub trông giống như:

title  Ubuntu Live
uuid   <insert_uuid_of_partition_with_ubuntu_on>
kernel  /lucid32/vmlinuz boot=casper noprompt ignore_uuid live-media-path=lucid32 locale=en_GB.UTF-8 quiet splash --
initrd  /lucid32/initrd.lz

Ở đây tôi đã sao chép nội dung của thư mục casper vào một thư mục có tên/lucid32 trên thư mục gốc của phân vùng dữ liệu. Đó là UUID của phân vùng dữ liệu được thêm vào tùy chọn khởi động của GRUB. Tùy chọn 'live-media-path =' cho casper, phần mềm khởi động trực tiếp Ubuntu, nơi tìm hình ảnh hệ thống tập tin để bạn có thể tạo thư mục theo bất kỳ tên nào bạn thích.

0
Indie