it-swarm-vi.com

Cách cài đặt máy tính để bàn Gnome trên linux (CENTOS)

Cách cài đặt máy tính để bàn Gnome trên linux (CENTOS). Tôi sẽ đánh giá cao các bước chi tiết vì tôi là người mới sử dụng linux.

3
Krishna Kumar

Đăng nhập như siêu người dùng và gõ:

 yum groupinstall "X Window System" "GNOME Desktop Environment"
5
Chris

Sử dụng yum như được chỉ định tại đâytại đây .

1