it-swarm-vi.com

Vô hiệu hóa siêu liên kết nội dung tự động

Làm cách nào tôi có thể ngăn WordPress chuyển đổi các liên kết trong nội dung trang của mình thành siêu liên kết?

Ví dụ: nếu tôi viết http://www.test.com Tôi không muốn nó được chuyển đổi thành liên kết.

1
Thomas Bonini

WordPress không tự động chuyển đổi URL thành siêu liên kết.

1
Travis Northcutt

Đó là plugin nhúng của Editor TinyMCE để vô hiệu hóa nó, bạn cũng sẽ cần phải tắt tất cả các nhúng khác (Twitter, hình ảnh, youtube, v.v.)

Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, thì hãy nhập mã này vào hàm.php của chủ đề của bạn

function disable_embeds_code_init() {
wp_deregister_script('wp-embed');
 add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_embeds_tiny_mce_plugin' );
}
add_action( 'init', 'disable_embeds_code_init', 11 );
0
nodws