it-swarm-vi.com

Làm cách nào để giữ bản quyền trang web của tôi?

Trang web của tôi đã được phát triển trong một thời gian dài và tốn rất nhiều tiền. Làm cách nào để đảm bảo bản quyền có thể thực thi trên thiết kế trang web của tôi và cách thích hợp để đăng thông báo bản quyền trên trang web để người khác biết tác phẩm có bản quyền?

36
Justin Scott

Hoa Kỳ là thành viên của Công ước Berne có nghĩa là người dùng có Bản quyền cho tác phẩm của họ và thậm chí có nó mà không cần thông báo về chính tác phẩm đó (mặc dù tôi sẽ khuyên bạn nên sử dụng nó). (Đối với danh sách đầy đủ các quốc gia cũng áp dụng để xem danh sách các thành viên khác .

Bạn tự động có bản quyền cho bất kỳ tác phẩm nào bạn tạo ra. Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ là đăng ký chính thức của bản quyền. Bạn có thể áp dụng cho các nhãn hiệu và bằng sáng chế nếu bạn có bất cứ điều gì đủ điều kiện.

Đặt một thông báo bản quyền ở phía dưới và có bằng chứng bạn đã tạo ra tác phẩm nhưng việc thực thi dù sao cũng khó. Ngay cả các trang web sao chép bạn xuống chi tiết nhỏ nhất cũng có thể thoát khỏi nó. Có các bản rip-off, xuống pixel, tràn stack nhưng chúng ở Trung Quốc và quá khó để thực thi. Đừng băn khoăn quá nhiều về nó.

Nếu bạn thực sự lo lắng, tôi sẽ tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp về cách bảo vệ tài sản trí tuệ của bạn, điều này có thể liên quan đến các biện pháp ngoài bản quyền.

24
Damien

Để đăng ký trang web của bạn là có bản quyền hợp pháp, giả sử bạn đang ở Hoa Kỳ, bạn sẽ truy cập Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ . Từ đó, bạn có thể sử dụng Văn phòng bản quyền điện tử (eCO) để đăng ký bản quyền của mình. Trang web của họ cũng có danh sách các khoản phí để thực hiện dịch vụ này.

Xin lưu ý - bạn không phải đăng ký bản quyền để tài liệu của bạn có bản quyền; nó có bản quyền hợp pháp khi nó được tạo ra. Đăng ký bản quyền của bạn sẽ thêm điều này vào thực tế vào hồ sơ công khai và cung cấp quyền ưu tiên trong trường hợp trộm cắp tác phẩm của bạn.

Khi trang web của bạn có bản quyền, hãy thêm một dòng ở đâu đó trong thiết kế trang web của bạn (thường được tìm thấy ở cuối mỗi trang) liệt kê năm mà bản quyền được nộp và ai là người có bản quyền. Đảm bảo bạn sử dụng từ "Bản quyền" hoặc ký hiệu bản quyền (© hoặc © ở dạng Thực thể HTML). "(C)" không phải là biểu tượng được công nhận về mặt pháp lý đối với bản quyền.

Một ví dụ:

Nhận xét này là Bản quyền (©) Soleil Golden, 2010.

6
Soleil

Tôi là một luật sư bản quyền.

Thật không may, các câu trả lời ở trên là không may (và có thể hiểu được).

"Bản quyền" "bản quyền" "có bản quyền" và "Bản quyền đã đăng ký" là những từ khác nhau với ý nghĩa rất khác nhau và hậu quả pháp lý khác nhau.

"Bản quyền" và "bản quyền" là 'tiếng lóng' - chúng không có ý nghĩa pháp lý chính xác ... thông thường, khi những từ này được sử dụng, người sử dụng một trong số chúng có nghĩa là "Bản quyền đã đăng ký" hoặc "Bản quyền đã đăng ký".

Một trang web gốc là BẢN QUYỀN ... có nghĩa là nó có thể được bảo vệ theo luật bản quyền.

Tuy nhiên, để thực thi các quyền ("quyền sao chép"), người ta phải nộp Thông báo DMCA hoặc kiện tại tòa án liên bang. Một thông báo DMCA chỉ đơn thuần là bắt đầu một quá trình; nếu người vi phạm/kẻ trộm trả lời đúng, thông báo không có hiệu lực thi hành (vắng mặt một vụ kiện).

Để có quyền lực thi hành, người ta phải có Bản quyền đã đăng ký - điều này đòi hỏi phải đăng ký với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ.

Cứ sau vài tháng bạn chờ đợi để đăng ký quyền của mình ("bản quyền"), bạn MẤT quyền! Sau một vài năm, bạn chỉ có quyền khởi kiện, nhưng tại thời điểm đó, bạn có tất cả gánh nặng chứng minh và các thiệt hại của bạn bị hạn chế (bạn sẽ không thể tìm được luật sư dự phòng).

Liên hệ với luật sư và đăng ký Trang web của bạn với Văn phòng Bản quyền trong vòng hai tháng kể từ khi xuất bản. Về mặt pháp lý, đó là điều thông minh duy nhất để làm.

2
Steven Thrasher

Nó có bản quyền tự động, nhưng vẫn nên đặt thông báo bản quyền © - © không (c) ở cuối trang của bạn.

2
Macha

Bạn không cần phải làm gì cả. Nếu trang web của bạn là một công việc sáng tạo, nó sẽ tự động có bản quyền. Tuy nhiên, thiết kế của bạn có thể không. Mã (html/css) đòi hỏi thiết kế của bạn được bản quyền tự động. Tuy nhiên, bản thân thiết kế có thể không, vì điều này thường sẽ được đăng ký nhãn hiệu. Điều này đặc biệt là trường hợp cho Logo và tương tự. Thương hiệu cần phải được Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế thu được và được giới hạn trong phạm vi quyền hạn.

1
txwikinger

bạn có thể xem Giải pháp quản lý bản quyền của Myows .

Myows là viết tắt của "MY Original Works"

Nó là một ứng dụng dễ sử dụng dành riêng để cung cấp một bộ đầy đủ các giải pháp bản quyền, từ đăng ký đến quản lý.

Myows đã được tạo ra cho các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, blogger, nhà văn, nhạc sĩ và bất cứ ai tạo ra tác phẩm có bản quyền.

Tất cả ở một nơi, trực tuyến, miễn phí

0
Saif Bechan