it-swarm-vi.com

Cách tốt nhất để thiết kế giao diện web chạy giống nhau trên hầu hết các độ phân giải là gì?

Với các trang web, khung CSS hay bất kỳ ý tưởng nào khác, có thể hiển thị các trang web theo cùng một cách trên hầu hết tất cả độ phân giải màn hình bằng div?

5
Tumbleweed

Tôi nghĩ anh ấy muốn biết nên chọn Cố định, Chất lỏng hay Đàn hồi.

Kiểm tra các mục sau: http://green-beast.com/blog/?p=199

4
pronouncedJerry

Trừ khi bạn có các tệp css riêng cho từng kích thước, bạn sẽ không bao giờ làm mọi người hài lòng.

Bạn không thể tạo ra một thiết kế sẽ hoạt động tốt trên iPhone và máy chiếu.

Những gì bạn có thể làm là kiểm tra tác nhân người dùng và có các chế độ xem riêng cho các loại thiết bị khác nhau hoặc bạn có thể xây dựng một thiết kế css linh hoạt bằng cách sử dụng% và làm cho nó hoạt động khá tốt trên hầu hết các máy.

3
Sruly