it-swarm-vi.com

Ánh trẻ

Tôi có một bàn phím ( Logitech Wave , hình dưới đây) mà tôi rất hài lòng. Thật không may, nhà sản xuất đã thay đổi nút bấm chuột phải cho khóa FN.

Có chương trình nào để ánh xạ lại khóa FN sang thứ khác không?

alt text

13
MrValdez

SHIFT+ F10.

Phím tắt nhấp chuột phải là giữ phím SHIFTvà sau đó nhấn F10. Đây là một thay thế trong nút caseright-click/context menu không khả dụng.

5
ild flue