it-swarm-vi.com

KATE cứ quên tôi đã bật trình cắm Shell

Tôi đang sử dụng Kubfox (Karmic) và KATE là trình chỉnh sửa yêu thích của tôi. Tôi không kích hoạt nhiều plugin, nhưng tôi thực sự thích Shell nội tuyến.

Vấn đề là, qua các lần khởi động lại, KATE dường như quên rằng tôi đã kích hoạt trình cắm này. Tôi đã kiểm tra tất cả các phiên và hành vi là như nhau.

Có một số cách dễ dàng để khắc phục điều này?

7
Tim Post

Đây là một lỗi với Kate. Nhưng nếu bạn tắt tính năng lưu tự động phiên, nó sẽ tải các plugin. Bạn có thể làm điều này bằng cách thay đổi Hành vi khởi động ứng dụng thành Bắt đầu phiên mới. Có thể thay đổi Hành vi khởi động ứng dụng từ Cài đặt> Định cấu hình Kate> Phiên. Đây không phải là một sửa chữa, chỉ là một đi bộ xung quanh.

4
ricky