it-swarm-vi.com

Làm thế nào để tôi bắt đầu một Joomla địa phương! Nhóm người dùng?

Tôi dành nhiều thời gian ở Nam Florida (Ft. Lauderdale, Miami và Florida Keys).

Không có Joomla! Nhóm người dùng ở đây (chưa) và tôi nghĩ Miami và các khu vực xung quanh thực sự cần một nhóm.

Làm thế nào để tôi bắt đầu một Joomla địa phương! Nhóm người dùng?

7
NivF007

Trang này có thể giúp đỡ. Nó phác thảo các yêu cầu:

http://community.j Joomla.org/user-group-faqs.html

Điều này cũng có thể giúp ích, mặc dù âm thanh khá tệ:

https://www.youtube.com/watch?v=QbFhjPIzQoY

6
Brian Peat