it-swarm-vi.com

Tình trạng hiện tại của Joomla 4.x là gì?

Với chiến lược phát hành mới trong tâm trí, tình trạng hiện tại của Joomla 4.x là gì? Sự phát triển đã bắt đầu chưa? Có cái gì trên Github? Có một nhóm google đặc biệt cho 4.x?

1
fruppel

Chiến lược phát triển cho Joomla CMS hiện đang được sửa đổi. Sẽ có ít nhất là 3,3 và 3,4 và có thể là các phiên bản nhỏ tăng dần trong các khoảng thời gian không đều. Điều này khác với mô hình trước đây khi chúng tôi đi 3,5 và sau đó cách nhau sáu tháng. Chưa biết khi nào 4.0 sẽ được phát hành nhưng tôi đoán là sẽ không cần thiết phải suy nghĩ cho đến ít nhất là cuối năm 2015.

Quá trình phát triển chưa bắt đầu trên 4.x và không có Google Group dành riêng cho phiên bản đó.

8
Andrew Eddie

Theo như tôi biết thì không có thông tin chính thức nào về Joomla 4.x. Nhưng có Phân phối Joomla CMS dự án có khả năng là cơ sở của Joomla 4.x.

1
Dmitry Rekun

Tôi nghĩ rằng có một số ý tưởng để phát triển Joomla Framework trước tiên và viết lại mọi thứ trên Joomla Framework để xây dựng một CMS mới.

http://issues.j Joomla.org/ đã dựa trên Joomla Framework.

0
Anibal