it-swarm-vi.com

Tùy chọn để sao lưu, khôi phục và dàn dựng?

Một số tùy chọn để sao lưu và khôi phục Joomla! trường hợp? Tốt nhất là những người thích hợp để dàn dựng.

7
Nestor Ledon

Cách dễ nhất tôi tìm thấy là sử dụng Sao lưu Akeeba . Rất dễ sử dụng và miễn phí.

9
Tom

Mặc dù Akeeba Backup chắc chắn là giải pháp sao lưu phổ biến nhất, tôi muốn nói thêm rằng cũng có những giải pháp khác. Bạn có thể nhận danh sách của họ tại JED: http://extensions.j Joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/backup

2
Bakual