it-swarm-vi.com

Regex trong Akeeba Backup loại trừ tất cả các tệp ẩn

Tôi đang vật lộn để tìm một regex cho Akeeba Backup (3.11.0), sẽ loại trừ các tệp ẩn cụ thể bắt đầu bằng ._ (dấu gạch dưới) trong tất cả các thư mục của trang web. Có ai đã từng làm điều này?

Ở đây những gì tôi đã cố gắng gần với những gì tôi muốn, trong số các regex khác, nhưng chúng không hoạt động.
[.__.] #^\._# & [^\._]

1
FFrewin

Cuối cùng tôi đã nhận được câu trả lời chính xác từ bộ phận hỗ trợ của Akeeba. Regex hoạt động trong trường hợp này là:

#(^\.|/\.)_#

Tất cả các khoản tín dụng cho Nicholas từ Akeeba.

2
FFrewin

Tôi nghĩ rằng nó chỉ sử dụng preg_match() vì vậy tôi sẽ thử sử dụng một công cụ như regex101 với hương vị pcre để xây dựng mô hình khớp của bạn.

Bạn đã thử loại bỏ các dấu phân cách, tức là một cái gì đó đơn giản như ^\._

1
Craig