it-swarm-vi.com

Đăng ký Bot ngay cả với Cho phép đăng ký người dùng được đặt thành Không

Trong các tùy chọn Trình quản lý người dùng (j Joomla 3.2), tôi đã đặt "Cho phép đăng ký người dùng" thành "Không", nhưng tôi vẫn nhận được đăng ký từ bot.

Có ai có bất kỳ thông tin về làm thế nào điều này có thể xảy ra và làm thế nào nó có thể được ngăn chặn?

Cảm ơn.

CẬP NHẬT:

Tôi nghĩ vấn đề là JFBConnect đã được cài đặt. Tôi chắc chắn đã vô hiệu hóa đăng nhập FB và không có sự cố nào khác xảy ra kể từ đó. - Donna ngày 20 tháng 5 năm 14 lúc 17:22

10
Donna

Điều này nghe có vẻ như một cái gì đó tanh đang diễn ra. Bạn luôn có thể kích hoạt để reCaptcha plugin được cài đặt trong Joomla theo mặc định.

3
DesignSubway