it-swarm-vi.com

Xóa số danh mục / số bài viết trong SEF

Các hướng dẫn và liên kết trong câu trả lời này trình bày rõ ràng cách tạo URL thân thiện với công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, các URL tôi hiện thấy trên trang web của mình có định dạng:

mydomain.com/1-carget/2-title

và tôi muốn URLS là

mydomain.com/carget/title

Điều này có thể/an toàn để làm không? Tôi đang sử dụng lưu trữ chia sẻ và Apache.

6
bobthechemist

Với hệ thống định tuyến lõi, không có cách nào thực tế để thực hiện nó. Bạn có thể sử dụng một công cụ như sh404SEF để đạt được điều này.

6
Michael

Vì đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất xung quanh Joomla, nên tôi chia sẻ một phần mở rộng mới mà tôi đã gặp phải liên quan đến nó.

Plugin: Direct Alias ​​Pro

Đối với những người không muốn gây rối với khả năng mở rộng của phần lớn các tiện ích mở rộng SEF, đây là một plugin đơn giản hơn nhiều, rằng một trong mỗi tính năng là xóa id khỏi các bài viết, danh mục và thẻ SEF Url.

Nhà phát triển: Alterbrains
[.__.] Loại: Tải xuống có trả tiền

3
FFrewin

Nếu bạn tạo một mục menu cho mỗi mục này thì bí danh mục menu sẽ được sử dụng cho URL thay thế.

Menu bạn tạo các liên kết này không cần phải được xuất bản trên trang web của bạn, đủ để mục menu tồn tại trong trình quản lý menu. Bạn có thể tạo một menu mới gọi là 'liên kết giả', hoặc bất cứ điều gì bạn thích, và tạo liên kết đến các danh mục và bài viết của bạn ở đó. Bạn không cần hiển thị menu đó ở bất cứ đâu trên trang web của bạn.

3
Seth Warburton

Các tiện ích mở rộng khác có thể đáng xem là những tiện ích trong danh mục RL-Canonicalization , ví dụ: Canonical.

1
Peter Wiseman