it-swarm-vi.com

Quá trình cài đặt Joomla 2.5 âm thầm thất bại

Trong khi cố gắng cài đặt Joomla 2.5 trên máy chủ php 5.2, trình hướng dẫn cài đặt sẽ âm thầm thất bại tại trang cài đặt sql.

Có cách nào đơn giản để viết một cấu hình cho máy chủ bằng tay không?

3
toomanyairmiles

Âm thanh với tôi như kịch bản hết thời gian trong khi tạo các bảng cơ sở dữ liệu? Tệp nhật ký lỗi máy chủ có thể cho bạn biết lý do của nó.

Để cài đặt thủ công Joomla

  1. Bạn cần tạo configuration.php tập tin. Có một ví dụ tệp installation/configuration.php-dist. Bạn có thể lấy nó, điều chỉnh nó và đặt nó vào thư mục gốc dưới dạng configuration.php.

  2. Bạn cũng cần tạo các bảng cơ sở dữ liệu. Cho rằng bạn lấy tệp SQL installation/sql/mysql/joomla.sql. Bạn cần thay đổi tiền tố bảng trong tệp SQL từ #__ đến cái bạn chỉ định trong cấu hình. Sau đó, bạn có thể áp dụng nó vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng phpMyAdmin hoặc tương tự.

4
Bakual