it-swarm-vi.com

Giới hạn dung lượng nhóm người dùng trong Joomla 2.5

Cách tốt nhất để có giới hạn dung lượng nhóm trong j Joomla là gì?

Lý lịch:

 • Tôi có ba nhóm "Cảnh sát", "Luật sư", "Lập trình viên".

 • Người dùng có thể chọn nhóm nào họ muốn thuộc.

 • Các nhóm có giới hạn dung lượng như giới hạn dung lượng của "Lập trình viên" là 10, nếu 10 người dùng tự gán cho họ "Lập trình viên", thì không có người dùng nào có thể chỉ định cho nhóm này vì đã đạt đến giới hạn 10.

Tôi quyết định tạo plugin cho việc này, vấn đề đầu tiên là làm thế nào để thêm trường bổ sung trong chỉnh sửa chi tiết nhóm? enter image description here

Tôi đã thử onContentPrepareForm để chèn trường nhưng không gặp may. Tôi đoán đó là vì phụ trợ?

  public function onContentPrepareForm($form, $data)
{
  $app = JFactory::getApplication();
  if ($form->getName() == 'com_users.group') {
    print_r($form->getName());
    $form->loadFile(dirname(__FILE__).'/forms/form.xml');
  }
}

form.xml không có vấn đề. Sử dụng cùng một plugin để chèn trường trong trang đăng ký không có vấn đề.

3
yasinn

Bạn có thể xem tất cả các sự kiện plugin và thử nối vào một trong những sự kiện đó: http://docs.j Joomla.org/Plugin/Events

Ý tưởng là bạn nối vào một trong những sự kiện đó và kiểm tra xem có bao nhiêu người dùng trong nhóm đó.

Đây là cách bạn viết một plugin: http://docs.j Joomla.org/J2.5:Creating_a_Plugin_for_J Joomla

Như bạn có thể thấy, nó dễ dàng đến không ngờ

2
Ortix92

Đối với các trường hợp sử dụng như thế này: Cần phải có một số nhóm nhất định cho các thành viên, có thể nên sử dụng (hoặc phát triển) một thành phần thành viên.

Nhiều trong số các thành phần làm sẵn này được chỉ định cụ thể để đáp ứng các yêu cầu như vậy và cung cấp chức năng tương tự như những gì bạn đang tìm kiếm.

Bằng cách này, bạn có được chức năng vượt trội và bạn sẽ không phải gặp rắc rối với các nhóm người dùng và ACL cốt lõi, vốn không được thiết kế chính xác cho loại nhu cầu "thành viên/cộng đồng" như vậy.

Tìm kiếm JED tương đối:

0
FFrewin