it-swarm-vi.com

Phiên bản tối đa của PHP mà Joomla 1.5 sẽ chạy là gì?

Tôi có một máy khách với Joomla 1.5 cũ mà họ không muốn nâng cấp trong năm nay nhưng Máy chủ của họ muốn nâng cấp máy chủ. Phiên bản tối đa của php mà Joomla 1.5 sẽ chạy thay vì min được liệt kê là gì?

http://www.joomla.org/technical-requirements.html#footnote-1xPHP
Joomla! versions 1.5.15 and later are compatible with PHP 5.3.

Nó có chạy được vào ngày 5.3.10 không? Tôi đoán nó sẽ hỏng vào ngày 5.4 nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi chế tạo một máy thử nghiệm với các phiên bản cũ để thử nghiệm. Vì vậy, nhiều câu hỏi từ kinh nghiệm.

cảm ơn

4
tristanbailey

Nếu bạn đang chạy Joomla 1.5.14 hoặc bên dưới thì bạn nên bám vào PHP 5.2 vì có thể có một vài chức năng và/hoặc đoạn mã có thể không hoạt động trên PHP 5.3

Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy Joomla 1.5.15 hoặc ở trên , bạn sẽ ổn khi nâng cấp lên PHP 5.3. Nếu bạn đang sử dụng thư viện OpenID, thì điều này sẽ không tương thích với PHP 5.3 và do đó, bạn sẽ cần tìm một giải pháp thay thế hoặc gắn bó với PHP 5.2

Để biết thêm thông tin về các phiên bản PHP, MySQL và Apache, hãy xem Yêu cầu kỹ thuật

Tôi sẽ đề nghị bạn nâng cấp lên Joomla 1.5.26, đây là phiên bản mới nhất của dòng 1.5.

Hi vọng điêu nay co ich

5
Lodder

Tôi đang chạy một trang web Joomla 1.5.26 cùng với một trang web J3 mới đang được xây dựng trên cùng PHP. Trang web J1.5 đang chạy hoàn hảo trên PHP = 5.6 mà không có bất kỳ thay đổi nào cả. Trang web J1.5 là một trang web rất đơn giản chỉ có một vài tiện ích mở rộng.

4
biltong

Tôi xác nhận Joomla 1.5.24 đang chạy trên PHP 5.5.9-1ubfox4.17. PHP-FPM đã được cài đặt với apt. Máy chủ web là nginx. Tất cả các tính năng dường như đang chạy trơn tru.

3
Egeshi