it-swarm-vi.com

Lợi ích của việc sử dụng mã theo dõi không đồng bộ của Google Analytics so với mã không đồng bộ là gì?

Cụ thể, mã không đồng bộ thực hiện được điều gì hoặc cho phép mã cũ hơn không?

11
Travis Northcutt

Mã mới hơn sử dụng khả năng của các trình duyệt hiện đại để thực thi Javascript một cách không đồng bộ từ hiển thị trang (thực tế, nó được thực thi trong một luồng khác thay vì luồng kết xuất trang chính).

Điều này cho phép mã được đặt ở đầu trang mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hiển thị trang được cảm nhận.

Đến lượt điều này có nghĩa là tải một phần trang (ví dụ: ai đó nhấn nút "Dừng" hoặc điều hướng sang trang khác) có nhiều khả năng sẽ được tập lệnh ghi lại. Với mã cũ, nếu người dùng điều hướng đi trước khi phần JavaScript được tải và thực thi, có thể ấn tượng trang không được ghi lại đúng.

8
Mark Hatton