it-swarm-vi.com

Loại MIME nào bạn định sử dụng cho các tệp JavaScript?

Trong html, chúng tôi luôn sử dụng <script type = "text/javascript" charset = "utf-8" src = "???"> </ script> (công cụ ECMA gây nhầm lẫn cho một số trình duyệt) nhưng về phía HTTP, bạn là ai có nghĩa là sử dụng làm Kiểu nội dung?

Theo bản năng, đây cũng sẽ là văn bản/javascript, nhưng Apache sử dụng application/javascript và Amazon sử dụng application/x-javascript.

Một số quản trị viên tường lửa chặn mọi loại MIME phù hợp với ứng dụng/*; nhưng loại MIME nào bạn muốn sử dụng từ góc độ quản trị trang web? Điều "đúng" phải làm là gì.

3
Metalshark

Content-Type chính xác là application/javascript

Xem: Loại MIME Javascript là gì? trên Stack Overflow

4
artlung

Trang này có một danh sách những gì được chấp nhận bởi trình duyệt nào, ví dụ:

text/javascript
[.__.] Opera 7.54+
[.__.] IE 5+
[.__.] Firefox 1.0.7+
[.__.] Safari 2.0.3+
[.__.] ICab 3 Beta 394
[.__.] Camino 2006021400

1
ChrisF