it-swarm-vi.com

Làm thế nào để dequeue một kịch bản?

Wordpress có hàm wp_enqueue_script() nhưng không phải là hàm wp_dequeue_script(), vậy cách tốt nhất để loại bỏ tập lệnh là gì? Tôi đang sử dụng LAB.js để tải tất cả các tập lệnh của mình thay vì xử lý phía máy chủ, vì vậy tôi không muốn các plugin chạy xung quanh thêm jQuery 10 lần khi tôi đã tải nó.

Việc sử dụng wp_deregister_script( 'jquery' ) có thực hiện được cùng một mục đích không?

7
Dan Gayle

Có sẵn một phương thức dequeue ... Tôi chỉ không chắc tại sao nó không được gói trong một phương thức wp_dequeue_script(). (Tôi thực sự có thể tạo một vé cho vấn đề này)

Nhưng có, sử dụng wp_deregister_script sẽ hoàn thành những gì bạn đang cố gắng thực hiện. Chỉ cần nhớ, nếu bạn đã từng làm muốn sử dụng jQuery tích hợp sẵn của WP sau này, bạn sẽ cần phải xếp hàng lại trước.

13
EAMann

Vì WordPress 3.1 thực sự có sẵn chức năng wp_dequeue_script().

4
Borek Bernard