it-swarm-vi.com

Chúng tôi có thể bỏ qua khách truy cập mà không bật JavaScript không?

Nếu bạn đã phát triển một trang web dựa trên JavaScript, có đáng để thực hiện thêm công việc để làm cho nó có thể truy cập được đối với những khách truy cập không kích hoạt JavaScript không?

  • Bao nhiêu phần trăm du khách ở vị trí này?
  • Những trình duyệt nào nó đặc biệt ảnh hưởng?
  • Thiết bị di động có bật JavaScript không?
22
Tim Murphy

Theo http://visualrevenue.com/blog/2007/08/eu-and-us-javascript-disables-index.html , dữ liệu được thu thập trong năm 2007, 1,04% đã bị vô hiệu hóa ở EU và 3.05% bị vô hiệu hóa ở Mỹ. Dữ liệu hơi cũ nhưng nếu bạn nhìn vào xu hướng được thiết lập từ năm 2006 đến 2007, số người bị vô hiệu hóa sẽ giảm xuống. Bây giờ con số có thể thấp hơn.

JavaScript bị vô hiệu hóa thực sự độc lập với trình duyệt. Tất cả các trình duyệt cho phép bạn tắt JavaScript nhưng tôi tin rằng tất cả chúng đều mặc định để bật nó.

Nói chung, tôi sẽ không lo lắng về việc làm cho phiên bản chính của trang web của bạn hoạt động mà không có JavaScript. Hầu hết mọi người hiểu rằng để có trải nghiệm phong phú trên web, họ cần kích hoạt nó.

Cuối cùng, như đối với thiết bị di động. Tỷ lệ chấp nhận thấp hơn tôi tin nhưng tôi không thể đưa ra con số. Nói chung, bạn muốn có một phiên bản khác của trang web cho các trình duyệt di động vì những thứ như chuột không hoạt động tốt trong các trình duyệt màn hình cảm ứng di động.

13
Ben Hoffman

Trước tiên hãy tự hỏi mục đích chính của trang web của bạn là gì. Là trang web của bạn có ý định bán widget? Có phải là một diễn đàn thảo luận? Chỉ ra chức năng chính là gì. Khi bạn đã thực hiện điều đó, hãy đảm bảo người dùng có thể làm điều đó mà không cần bật JavaScript. Sẽ không có vấn đề gì nếu họ bỏ lỡ một vài tiếng chuông và còi, nhưng đảm bảo người dùng có thể thực hiện chức năng đó mà không cần JavaScript.

Ví dụ: nếu trang web của bạn là trang thương mại điện tử, thì người dùng sẽ có thể duyệt, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hoàn thành kiểm tra mà không cần JavaScript. Có thể họ không nhìn thấy một hình ảnh động đẹp trên trang chủ hoặc họ không thể sử dụng một số công cụ tìm kiếm và bộ lọc ưa thích, nhưng miễn là họ có thể duyệt và mua bạn tốt.

Hoặc lấy Stack Overflow hoặc một trang web Stack Exchange khác. Điều quan trọng là duyệt, hỏi và trả lời câu hỏi. Bạn muốn nó hoạt động mà không cần JavaScript. Có thể người dùng phải gõ tay Markdown vì trình chỉnh sửa không hoạt động hoặc có thể bỏ phiếu không hoạt động, nhưng người dùng vẫn có thể thực hiện chức năng chính của trang web.

Vào cuối ngày, tất cả chúng ta đều có nguồn lực và thời hạn hạn chế. Có lẽ không đáng để đảm bảo toàn bộ trang web hoạt động mà không có JavaScript, vì vậy hãy đầu tư thời gian để nhận phần thưởng tối đa.

5
Jim OHalloran

Bạn muốn cẩn thận với dòng suy nghĩ này. Thậm chí một vài phần trăm vẫn có thể dịch cho một số lượng lớn khách truy cập. Tôi đã đọc được rằng các thiết bị di động không chạy JavaScript vì điều đó sẽ tiêu tốn nhiều pin hơn.

Hoàn toàn có thể xây dựng một trang web hoạt động với JS và không có. Tôi khuyên bạn nên xây dựng mà không cần đầu tiên, sau đó thêm vào suy nghĩ duyên dáng. Nếu người dùng đã tắt JS, nội dung sẽ vẫn khả dụng.

2
Grant Palin

Tùy thuộc vào trang web, có thể hữu ích để xem xét các tính năng riêng lẻ hơn là toàn bộ trang web. Là một số tính năng quan trọng hơn những tính năng khác? Có ai trong số họ làm nhiệm vụ quan trọng cho người dùng của bạn không? Nếu cấu trúc của trang web cho phép nó, làm cho các tính năng quan trọng của nhiệm vụ có thể truy cập mà không cần JavaScript và quyết định phải làm gì với từng tính năng dựa trên tầm quan trọng của nó.

1
dzollman

Tôi có hai trang, trang X, là trình xem hình ảnh dựa trên JavaScript và trang Y, đây là phần dự phòng mà người dùng được chuyển hướng bởi một khối <noscript> trong trang X như thế này:

<noscript>
<meta http-equiv="REFRESH" content="0;url=page-y">
</noscript>

Đối với các trình duyệt khác nhau, tỷ lệ phần trăm địa chỉ IP duy nhất được gửi đến trang Y bởi phần <noscript> trông như thế này:

[.__.] JavaScript của người dùng bị tắt [.__.] Firefox 7,7% [.__.] MSIE 22,7% [.__.] Opera 5.7% [.__.] Chrome 12.1% [.__.]

(Điều này dựa trên số lần truy cập rất thấp nhưng đó là dữ liệu duy nhất tôi có.)

★ Trong trường hợp bất cứ ai quan tâm, đây là từ một loạt các truy vấn SQLite trên cơ sở dữ liệu nhật ký của tôi như sau:

select count (ip_address_id) from 
(select distinct ip_address_id from hit, user_agent, page, referrer 
where hit.user_agent_id = user_agent.user_agent_id
and hit.page_id = page.page_id
and referrer.referrer_id = hit.referrer_id
and referrer like '%page-x%'
and page like '%page-y%'
and user_agent like '%Android%');
0
delete