it-swarm-vi.com

Tôi có thể hát Gmail?

Tôi đang dùng iPhone OS3, tôi muốn đồng bộ hóa danh bạ trên điện thoại với danh bạ Google của mình, nhưng tôi không muốn mất những gì hiện có trong điện thoại của mình. Cho đến nay tôi đã có ấn tượng rằng chỉ cần bật Google Sync, nó sẽ ghi đè lên thông tin trên điện thoại của tôi. Tôi hiện không có tất cả thông tin trên điện thoại của mình trong danh bạ Google nên điều này sẽ không được mong muốn.

Khác với việc nhập thủ công tất cả thông tin từ điện thoại của tôi vào Danh bạ Google, tôi có thể thực hiện phương pháp nào để có được thông tin đó trên đám mây Google để tôi có thể bật đồng bộ hóa mà không sợ mất thông tin?

15
codeLes

Chúng tôi khuyên bạn nên tải chúng lên Google Mail bằng iTunes .

(hướng dẫn PC tại đây.)

Đừng quên đảm bảo rằng họ thuộc nhóm "Danh bạ của tôi", vì đó là những gì chúng tôi sẽ đồng bộ hóa lại với điện thoại.

Thật đáng tiếc khi iPhone sẽ không cho phép bạn tải chúng lên trên đồng bộ hóa ban đầu, nhưng ít nhất tùy chọn iTunes không quá đau đớn ...

17
Jon Skeet

Cá nhân tôi đã đồng bộ hóa danh bạ iPhone (và lịch) với tài khoản Gmail của mình bằng cách sử dụng tùy chọn "Exchange server" từ cài đặt "Mail, Danh bạ, Lịch" trên iPhone của tôi. Nói chung dễ cài đặt, đồng bộ hóa danh bạ iPhone với Gmail là cách ưa thích để tôi xuất nhập danh bạ iPhone.

Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng:

  1. Chuyển đến Cài đặt iPhone của bạn và chọn "Thư, Danh bạ, Lịch"

  2. Nhấn vào "Thêm tài khoản ..."

  3. Nhấn vào "Microsoft Exchange"

  4. Nhập địa chỉ Gmail đầy đủ của bạn và phần còn lại của thông tin đăng nhập của bạn. Nhấn vào Tiếp theo (trên cùng bên phải)

  5. Trong trường máy chủ, nhập m.google.com và nhấn Next

  6. Từ trang chiếu tiếp theo, bật Danh bạ và Thư hoặc Lịch (quan trọng nhất ở đây là danh bạ)

  7. Tùy chọn: Nếu bạn muốn nhận email ngay tại chỗ - đừng quên bật Push từ cài đặt iPhone của bạn. Mặt khác, chỉ cần đặt lịch tìm nạp của bạn (trong cùng một Tùy chọn trong đó Đẩy là) cứ sau 15 phút hoặc nếu không như mong muốn.

Đối với ảnh chụp màn hình và một chút chi tiết, xem bài viết trên.

3
Hans Molden