it-swarm-vi.com

iPhone - Bắt chước hình ảnh động chụp?

Ive nhảy qua từ trang web GIS SE. Tôi đang cố gắng giả lập một số ứng dụng giả iPhone trong photoshop để trình bày. Tôi đã tìm thấy liên kết tuyệt vời này trên trang web này, nhưng có một Q. cụ thể hơn.

Khi bạn chụp ảnh trên iPhone, hình ảnh động đó xảy ra khi ống kính đóng trên màn hình chính và sau đó mở lại. - Tôi muốn có được hình ảnh động này để tôi có thể phủ nó lên mẫu PSD của mình trong photoshop. Tôi đặt mục tiêu sau đó nhúng nó vào PowerPoint hoặc trong Adobe After Effects.

Có ý kiến ​​gì không?

3
Simon

Đây chỉ là hình ảnh tĩnh, nhưng nó sẽ làm việc cho bạn? (Bấm vào để có độ tốt 960x640)

1
Jared Harley

Chỉ cần bắt gặp điều này hình ảnh động của một màn trập mở và đóng . Nó có thể được sử dụng như một xấp xỉ nếu bạn không thể tìm thấy hình ảnh động chính xác của iPhone?

1
Rahul