it-swarm-vi.com

Dịch vụ định vị địa lý tôi có thể sử dụng?

Tôi có thể truy cập thông tin định vị địa lý rất chính xác từ Google Analytics, nhưng có cách nào để truy cập thông tin định vị địa lý của Google hoặc bằng cách khác đối với địa chỉ IP, từ chương trình máy tính, như dịch vụ web hay gì đó không? Tôi biết có "whois" nhưng tôi muốn một cái gì đó ít rắc rối hơn.

4
delete

Một trong những tùy chọn tốt nhất tôi đã tìm thấy để thực hiện việc này là dữ liệu GeoIP của thành phố MaxMind . Họ có API và miễn phí phiên bản rút gọn bạn cũng có thể bắt đầu với.

3
carson

http://www.geobytes.com/IpLocator.htmlm cung cấp 20 lần tra cứu IP/giờ. Nói chung, tra cứu IP không chính xác (chúng ánh xạ tới ISP) và hầu hết các trình duyệt có khả năng HTML5 có thể đọc vị trí.

1
adamcodes