it-swarm-vi.com

Cách nhanh nhất Bên cạnh FTP để tải tệp WordPress lên máy chủ web?

Giả sử tôi có SSH từ dịch vụ lưu trữ chia sẻ/quản lý VPS và truy cập FTP, nhưng không có gì tuyệt vời.

Cảm ơn.

1
Tal Galili

. Có một tập lệnh gọi là easywp.php Bạn tải nó lên máy chủ của mình và chạy nó. nó sẽ cài đặt wordpress cho bạn (tức là tải xuống tệp .gz, mở nó, v.v.)

Một tùy chọn khác là tải wordpress về máy chủ của bạn bằng wget và ssh. bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng lệnh:

wget http://wordpress.org/latest.Zip

nếu bạn muốn cài đặt wordpress bằng tiếng Do Thái:

  1. sử dụng tập lệnh này và sau đó nâng cấp
  2. chỉnh sửa easywp.php để nó sẽ tải xuống phiên bản tiếng Do Thái mới nhất (tên thay đổi với mỗi bản phát hành mới)
  3. thay đổi tập lệnh được đề cập trong tùy chọn (1) để có phiên bản mới nhất cho bạn
3
hannit cohen

Sử dụng lệnh wget là một cách rất nhanh để tải các tệp WordPress lên máy chủ của bạn nhưng cách thậm chí "nhanh hơn" sẽ là cài đặt bằng Subversion.

Lợi ích chính của việc sử dụng Subversion là dễ dàng cập nhật lên các phiên bản mới bằng các lệnh ssh svn.

Để cài đặt WordPress bằng svn:

Tạo thư mục bạn muốn WordPress cư trú trong hoặc cd vào thư mục web public_html hoặc root của bạn để cài đặt trong root.

$ mkdir my_wp_install_dir

$ cd my_wp_install_dir

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản Edge mới nhất:

$ svn co http://core.svn.wordpress.org/trunk/ .

Nếu bạn muốn cài đặt phiên bản ổn định mới nhất, hãy thêm số phiên bản hiện tại theo thẻ/và luôn thêm khoảng trắng sau khoảng thời gian sau số phiên bản để đảm bảo WordPress được cài đặt trong thư mục bạn hiện đang ở.

$ svn co http://core.svn.wordpress.org/tags/3.0.1 . 

Sau đó, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tệp wp-config-sample.php như bình thường và lưu nó dưới dạng wp-config.php

$ nano wp-config-sample.php

ctrl-x để lưu sau đó thay đổi tên thành wp-config.php ở lần nhắc tiếp theo

Chạy /wp-admin/install.php như bình thường. và bạn đã hoàn thành.

Để cập nhật bản cài đặt svn lên phiên bản cd mới nhất vào thư mục cài đặt của bạn và chạy:

$ svn up //this will update to latest trunk bleeding Edge version

hoặc nếu phiên bản 3.0.2 xuất hiện và bạn không chạy trunk chạy

$ svn sw http://core.svn.wordpress.org/tags/3.0.2/ .

sau đó chạy wp-admin/nâng cấp bình thường

3
Chris_O