it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể thay đổi / tùy chỉnh các biểu tượng trong vùng thông báo của mình?

Hiện tại, tôi có thể thay đổi chủ đề và biểu tượng thông qua hộp thoại Giao diện, nhưng điều này khiến các biểu tượng như Skype, Dropbox và Firestarter trong khu vực thông báo không thay đổi. Những thứ này được lưu trữ ở đâu? Làm thế nào để tôi thay đổi chúng?

5
eugenemarshall

Nó thực sự phụ thuộc vào ứng dụng. Biểu tượng Skype là không thể thay đổi. Có một phiên bản thử nghiệm của Dropbox bạn có thể thay đổi biểu tượng trên . Bạn có thể thay đổi biểu tượng Firestarter, nhưng có lẽ bạn phải xây dựng lại từ nguồn.

3
snostorm