it-swarm-vi.com

Có bất kỳ tác hại nào trong việc vô hiệu hóa thời gian chờ nhàn rỗi cho nhóm ứng dụng không?

Tôi hiện đang đấu tranh với một vấn đề với ASP.Net mất vài phút để tải trang lần đầu tiên. Thông qua việc chơi với các cài đặt, tôi thấy rằng việc vô hiệu hóa "Tắt máy xử lý sau khi không hoạt động (thời gian tính bằng phút)" ngăn sự cố xảy ra ... Tôi cho rằng lý do khiến vấn đề của tôi không xảy ra là do quá trình xử lý của nhân viên không kết thúc và do đó nhóm ứng dụng không bao giờ cần phải tự tạo lại.

Có bất kỳ tác hại trong việc vô hiệu hóa tùy chọn này? Nó có thể phân nhánh gì?

53
djdd87

Tôi đặc biệt khuyên bạn nên tắt thời gian chờ nhàn rỗi trong hầu hết các tình huống. Đó là mặc định nhưng điều đó có ý nghĩa nhiều hơn đối với các máy chủ lưu trữ số lượng lớn muốn các quy trình công nhân không sử dụng được kết thúc để họ luôn có thể cho rằng họ sẽ không có tất cả chúng chạy cùng một lúc.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có một vài nhóm ứng dụng sản xuất trên máy chủ nhưng đôi khi không có khách truy cập trong khoảng không gian 20 phút (tức là qua đêm), bạn không muốn nhóm ứng dụng của mình dừng lại. Bạn có thể có đủ tài nguyên để có tất cả các nhóm ứng dụng của mình chạy cùng một lúc.

Ngoài ra, cũng cần thay đổi cài đặt mặc định của nhóm ứng dụng sau 1740 phút. Tôi khuyên bạn nên lên lịch cho thời gian ngoài giờ cao điểm như 4:00 sáng hàng ngày thay vì có nó vào các thời điểm khác nhau mỗi ngày. Thêm vào đó ở đây trên trang web của tôi.

54
Scott Forsyth - MVP

Cài đặt này được bật tốt nhất cho:

  • ứng dụng bị rò rỉ
  • máy chủ có nhiều nhóm ứng dụng

Sẽ không có nhiều nguy cơ bị tràn ngập với các nhóm ứng dụng nếu bạn chỉ có một vài định nghĩa.

Ngoài ra, tôi đã vô hiệu hóa nó trong nhiều trường hợp, không có hiệu ứng xấu.

14
M Aguilar

Tôi hiểu rằng nếu bạn không giết các quy trình công nhân nhàn rỗi sau một thời gian, bạn sẽ có hàng tấn quy trình công nhân không sử dụng ăn hết bộ nhớ.

Tôi đoán bạn có thể thử nó và xem nếu bạn nhận thấy bộ nhớ tăng dần. Có một thiết lập khác thực hiện tái chế cứ sau 1700 phút hoặc một cái gì đó, do đó sẽ xóa các quy trình công nhân thực sự cũ.

BTW Cách chúng tôi xử lý việc này với các trang web ít sử dụng là phần mềm giám sát của chúng tôi tải một trang aspx cứ sau 10 phút.

4
Adam Brand