it-swarm-vi.com

Làm cách nào tôi có thể tắt iGoogle?

Vì vậy, tôi đã dùng thử tính năng iGoogle mới này và thích nó trong một số ngày, nhưng bây giờ tôi phát ngán với tất cả mớ hỗn độn và chỉ muốn google.com cũ hoạt động trở lại. Có cách nào để vô hiệu hóa lại iGoogle với tất cả sự lộn xộn không?

2
googletorp

Bạn có thể nhấp vào Trang chủ cổ điển trên trang chủ iGoogle của mình.

12
Jay Riggs

Có, nhấp vào thiết bị trên trang iGoogle ở ​​góc trên bên phải. Một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện và chọn "Ngôi nhà cổ điển".

0
helper